موضوع انشا:

چه منظره هایی از طبیعت را بیشتر دوست دارید؟ 000

ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

                                            ( به نام خالق طبیعت)

من دوست دارم ببینم كه دریك طبیعت زیبا هستم 0

           طبیعتی كه درآن كوهها همچون زنجیرهایی زیبابه یكدیگرمتصل اند و رودهاخروشان هستند و درختان سرو                       درآنجا قد برافراشته اند0

           پروانه ها وشاپرك ها آزادانه بگردند وشاد باشند0

          دوست دارم آفتاب همچون گلی در آسمان دلمان بشكفد و باگرمایش وجود سردمان راگرم كند. می خواهم بشنوم صدای دلنشین قناری ها و بلبل های خوش آواز را0

           می خواهم ببینم قوهای زیبارا درهنگام غروب خورشید ، چراكه قوها درهنگام غروب خورشید زیباترجلوه می كنند و همچون عاشقی دركنارهم اند0

           من دوست دارم درطبیعت من ساحلی باشد با صدف های زیبا ، دریایی باشد به وسعت دل انسان ها و به لطافت نگاه نگارنده ی زیبایی ها .

          دوست دارم دردل دریا ماهی های زیبا یی را ببینم تا به  قدرت خالقم بیشتر پی ببرم.

          من می خواهم شب تاریك را روشن و ستاره باران كنم و دوست دارم آبشارخوشبختی از روی صخره های زندگی من و همه ی آدم های خوب دنیاجاری باشد0   

           می خواهم ستاره های چشمك زن پرده سیاه آسمان دلم را نورانی كنند و می خواهم طبیعت من همان نقاشی خیالی

من باشد كه همه چیز درآن نشان از وجود خدای مهربانم است 0

                                                                                              علی حمزه بیگی

                                                      كلاس اول 8 - راهنمایی دلشاد(پاییز 90 )