به نام خداوند جان و خرد             كزین برتر اندیشه بر نگذرد.

منت وسپاس خدایی را كه این توفیق را عطا فرمود تا بتوانم برای فرزندان سر افراز و كوشای ایران زمینم قدمی هر چند اندك بردارم . دانش اموزان پر تلاشی كه در آینده نه چندان دور ناخدای كشتی سترگ زبان پارسی خواهند بود . به باور من فرزندان امروز ایران زمین اگر باور شوند می توانند قدم در راه آن بزرگ مردانی بگذارند كه صفحه ی تاریخ وتمدن این مرزوبوم به خاطر وجود آنان در اوج درخشش است.

 

بسیار پیش آمده است كه در كلاس های درس انشایم دانش آموزان انشاهایی خوانده اند كه مرا به وجد آورده است .و بارها بر قلم كوچك سحر آمیزشان آفرین ها گفته ام.  كشف استعدادهای آنان وظیفه ی مدرسه و خانواده است .به شرط این كه كارهای روزمره ما را از یاد آن ها غافل نكند.

خوب به یاد دارم كه استادی داشتیم در دوره ی دبیرستان (شهرستان نیشابور) به نام آقای نظریان  كه اگر در قید حیات هستند خداوند حفظشان كند و اگر نیستند آمرزیده ی حق باشند. هر گاه به كلاس انشا وارد می شدند. موضوعی را پای تخته می نوشتند و به بچه ها فرصت نوشتن می دادند وسپس ضمن خواندن انشا به توضیح و تفسیر آن می پرداختندو نقاط ضعف و قوت را مشخص می كردند و به این وسیله نوشتن را عمق بیشتری  می بخشیدند.

لذا به عنوان دانش آموز آن استاد بزرگ بر آن شدم كه با استفاده از تكنولوژی نوین وبلاگی را تدوین كنم تا بهترین نوشته های بچه ها را در معرض دید دوستداران نوشتن و انشا نویسی قرار دهم.

تا از این راه پنجره ی تازه ای را بر روی انشا نویسی گشوده باشم . 

كودكان امروز با كودكان چند دهه ی قبل بسیار متفاوت هستند . رسانه ها ی سمعی و بصری  و كامپیوتر و نرم افزارهای متنوع همه وهمه دست به دست هم داده اند و نسلی را پدید آورده اند كه از نظر سن كم ولی از نظر فكر و اندیشه بسیار بزرگ اند. درك این نسل جدید نیاز به تحول در آموزش و پرورش و معلمین عزیز دارد و این بر كسی پوشیده نیست. روش های سنتی دیگر جواب گو نیستند . آموزش و پرورش پای در راه الكترونیكی كردن مدارس گذاشته است. و هر روز مدارس بیشتری را تحت پوشش قرار می دهد. شاعر معروف قرن هفتم مولوی هم بر تازه شدن تاكید دارندو می فرمایند:

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود                     وارهد از حد جهان بی حدو اندازه شود.

امید وارم با خواندن دست نوشته های فرزندانمان از آن ها لذت ببرید.

نظرات و پیشنهادات شما همكاران عزیز و اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز را باآغوش باز پذیرایم.                                      ( سید رضا حسینی  دبیر ادبیات راهنمایی كمال ناحیه ی 6 مشهد مقدس )